ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ένας λογιστής επιστρέφει αργά στο σπίτι του μία νύχτα.