Αν φοβάσαι κάτι το παθαίνεις - Η σκέψη σου έλκει σαν μαγνήτης...