Από ποια ίδια αιτία πέθαναν όλοι οι μεγάλοι της αρχαίας Ελλάδας;