αρνήθηκε να της δέσουν τα Μάτια. Αυτό που συνέβη στη Συνέχεια