Αστρικό σώμα – Πνεύμα – Ψυχή. Η ουσία του ανθρώπου.