Ασύρματος φορτιστής που φορτίζει συσκευές από απόσταση περίπου 1 μέτρου