Αυστραλοί επιστήμονες: Οι παράλληλοι κόσμοι υπάρχουν