Αυτοί είναι οι έξι βασικοί λόγοι που θα πρέπει να διδάσκονται υποχρεωτικά τα Θρησκευτικά στα σχολεία!