Αυτοί είναι οι κίνδυνοι αλλά και οι… «υποσχέσεις» της τεχνολογίας για το 2018