Αυτό είναι το χωριό της Κίνας που έχει πράσινα σπίτια!