Βάση Εξωγήινων Γιγάντων. Ανακαλύφθηκε στα όρη Bucegi της Ρουμανίας το 2003