Βααλ: Εμείς λέμε δαίμονας αλλά τι ισχύει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ;