Βρέθηκε σε πάπυρο το μυστικό για να συνέλθει ένας μεθυσμένος