ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Μέχρι και το ‘Πάτερ Ημών’ θεωρούν «ακατάλληλο»…