Γείωση: Ένα από τα σημαντικότερα θεραπευτικά μυστικά της φύσης.