Γιατί δεν πρέπει να σταματάτε την αντιβίωση στη μέση