Γιατί δεν υπάρχουν πια οι άνδρες κυνηγοί και παραπονιούνται για αυτο οι γυναικες;