Γιατί μία ώρα έχει 60 λεπτά και μία ημέρα 24 ώρες;