Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν την άμεση φορολογία προσβλητική;