Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος ταριχεύθηκε με μέλι Ελικώνος