Γιατί τα παράθυρα των αεροπλάνων έχουν μια μικρή τρύπα;