Για διάβασε λίγο τι ουσίες περιέχουν τα τσιγάρα και θα πιεστείς!