Γιώργος Μαργαρίτης: Δεν θεωρώ τον εαυτό μου εξαίρεση σε τίποτε