Γνωρίζετε από πού προήλθε η φράση «Ἐς αὔριον τά σπουδαῖα»;