Δείτε τα προσόντα που χρειάζονταν για να γίνετε πλήρωμα σε τριήρη