δεν θα ξαναβάλετε χαρτί υγείας στο κάθισμα τουαλέτας. Ποτέ ξανά.