δεν το αγάπησα ποτέ... Αν δεν το είχα γεννήσει θα ήμουν ευτυχισμένη