Δημιούργησαν γάντια που διαθέτουν μια ειδική τεχνολογία προσκόλλησης στις επιφάνειες [Εικόνες ]