Είμαστε άξιοι της μοίρας μας - Με το όνομα Μακεδονία αναφέρονται τα Σκόπια σε βιβλίο της Γ' Λυκείου