Είχαν ανακαλύψει σημερινές θεραπείες πριν από 4.000 χρόνια!