“Εγώ δεν έχω εικόνισμα πολιτικούς μέντορες”! Πες τα στρατηγέ