ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΚ: ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ-ΖΩΩΔΗ-ΥΒΡΙΔΙΑ!!!! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!