Επίπολη: Η γυναίκα που ντύθηκε άνδρας για να λάβει μέρος στον Τρωικό Πόλεμο είναι γνωστή σήμερα χάρη στον Πατριάρχη Φώτιο