Επιγραφή του 1200 π.Χ. λέει ότι όχι μόνον η Τροία δεν έπεσε τότε