Τελευταία Νέα
Επιστολή χαραγμένη σε πήλινη πλάκα που χρονολογείται από το 1750 π.Χ.