Επιτρέπεται να αφαιρέσουμε μια άσπρη τρίχα με το τσιμπιδάκι;