Ευρώπη: μία νεκρή Ήπειρος!
  • Ευρώπη: μία νεκρή Ήπειρος!

    Μία από τις πλέον δυσμενείς εκθέσεις για τις άμεσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε ευρωπαϊκές χώρες, ...

    Μία από τις πλέον δυσμενείς εκθέσεις για τις άμεσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και χώρες της Ασίας, παρουσίασε η Εθνι ...

    Read more