Η άπατη του χρυσοχόου στον μεσαίωνα και η σημερινή διεθνής τραπεζική πρακτική