Η Έννοια του χρόνου στην Μυθολογία και την Φιλοσοφία