Η αληθινή εξομόλογηση της Ελευθερίας: «Ο άνδρας μου θέλει να κάνουμε με……