η ανθρωπότητα δεν θα υπήρχε – Πώς η Σελήνη διατηρεί την Γη ζωντανή