Η απογοήτευση του Πλάτωνα από τα πολιτεύματα που έζησε - Πλάτων