Η αποκάλυψη ενός σπουδαίου μνημείου: To αρχαίο θέατρο Αχαρνών