Η βιταμίνη που προστατεύει από το εγκεφαλικό και πού θα τη βρείτε