Η Γερμανία πρέπει να βομβαρδίζεται κάθε 50 χρόνια είχε πει ο Τσώρτσιλ!