Η επιστήμη το επιβεβαιώνει: Οι άνθρωποι απορροφούν ενέργεια από τους άλλους!