Η ζωή στη Γη μετά από πυρηνικό πόλεμο: Παγκόσμιος λιμός