Η ιστορία της οικογένειας που έχει υπό την κατοχή της το 95% των τραπεζών παγκοσμίως! Η ιστορία των Rothschild..