Η κακή συνήθεια που (μπορεί) να οδηγήσει στο χωρισμό