η Καυτή Πιπεριά. Το cayenne είναι ένα άλλο ένα δώρο στην ανθρωπότητα.